PROSPIKE | DE WAAL 5 | 5684 PH BEST

+31402060001 info@prospike.nl

Privacyverklaring PROSpike

Privacyverklaring PROCentrum International, (PROCENTRUM)

Deze internetsite wordt beheerd door PROCENTRUM. PROCENTRUM kan op uw verzoek uw gegevens verzamelen.  PROCENTRUM heeft in voorkomende gevallen de exclusieve beschikking over deze persoonsgegevens en zal deze persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van onze relaties te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Type informatie die we verzamelen

We verzamelen bepaalde informatie van studenten in het kader van kort beroepsonderwijs waaronder cursussen, (applicatie)trainingen en opleidingen alsmede leveranciers van PROCENTRUM, opdrachtgevers van PROCENTRUM en overige geïnteresseerden.

De meest voorkomende type informatie die we verzamelen zijn:

 • voornaam, tussenvoegsel, achternaam,
 • organisatie, functie, emailadres,
 • telefoonnummer, adres, postcode,
 • branche, sector,
 • betalingsinformatie zoals de transactie details waaronder de BTW gegevens en het KvK nummer.

Voor opleiding en selectie van studenten worden ook gegevens bewaard waaronder het CV, de motivatiebrief en persoonlijke gegevens die u deelt tijdens de sollicitatie waaronder de voornaam, tussenvoegsel, achternaam, postcode, leeftijd, geslacht, adres, telefoonnummer en emailadres.

Hoe we deze informatie verzamelen 

We verzamelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft tijdens:;

 • Uw selectieprocedure;
 • Het aanmelden voor één van onze cursussen, (applicatie)trainingen en opleidingen;
 • Opvragen en uitbrengen van offertes en facturen;
 • Uw aanmelding voor nieuwsbrieven

Persoonlijke informatie van uw verkregen van anderen 

Over het algemeen verzamelen we persoonlijke informatie die u zelf aanlevert. In sommige gevallen

verzamelen we gegevens die we verkregen hebben via onze opdrachtgever. In de meeste gevallen zal dat uw werkgever betreffen.

Waarvoor verwerken we de persoonlijke informatie: klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers en klanten van PROCENTRUM worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 1. Administratieve doeleinden
 2. Voor het opstellen van communicatie-uitingen voor projecten en evenementen
 3. Vergaderingen
 4. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/offerte

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aangevraagde offerte of overeengekomen opdracht.

Voor dit onderdeel kunnen de volgende gegevens gevraagd worden: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, organisatie, contactpersoon, telefoonnummer, emailadres, voorwaarden, KvK en BTW nummer.

Waarvoor verwerken we de persoonlijke informatie:  belanghebbenden, perscontacten en-/of geïnteresseerden. 

Persoonsgegevens van belanghebbenden, perscontacten en-/of geïnteresseerden worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 1. Informatieverstrekking in de vorm van mailingen
 2. Informatieverstrekking in de vorm van uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten of evenementen

Grondslag voor deze persoonsgegevens in mondelinge toestemming, schriftelijke toestemming en-/of afgifte van het visitekaartje.

Voor dit onderdeel kunnen de volgende gegevens gevraagd worden: voornaam, tussenvoegsel,

achternaam, organisatie, telefoonnummer, emailadres, functie, woonplaats, adres, postcode, geslacht, categorie, sector en branche.

Waarvoor verwerken we de persoonlijke informatie: deelnemers evenementen/bijeenkomsten

Persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen en cursussen, (applicatie)trainingen en opleidingen worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 1. Informatieverstrekking in de vorm van mailingen aan de deelnemers waarin meer informatie over het evenement of de cursussen, (applicatie)trainingen en opleidingen staan zoals tijd, locatie, aanvang, programma en dergelijke;
 2. Evaluatiedoeleinden
 3. Ingeval van evenementen om na afloop de deelnemers in een mailing te voorzien van een terugblik op het evenement (zowel in schrift als beeld)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is schriftelijke toestemming geven tijdens het aanmelden voor een cursussen, (applicatie)trainingen en opleidingen of evenement.

Voor dit onderdeel kunnen de volgende gegevens gevraagd worden: voornaam, tussenvoegsel,

achternaam, organisatie, telefoonnummer, emailadres, functie, woonplaats, adres, postcode, geslacht, categorie, sector en branche.

Bewaartermijn

PROCENTRUM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op de grond van de wet vereist is.

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De navolgende maatregelen zijn hiervoor genomen:

 1. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en documenten die privacy gevoelig zijn.
 2. Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Uw rechten omtrent de gegevens

 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij ontvangen hebben.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.
 • U heeft altijd het recht om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Heeft u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen en-of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Natuurlijk ook als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:

PROCENTRUM International

Email     : info@PROCentrum.com

Tel.          : +31(0)40/206.0001